Open hours

Opening times:

Collections

Mon - Thurs: 3:30pm - 5pm 

Fri: 2:30pm - 4pm

Llun - Iau: 3.30yh - 5yh

Gwener: 2.30yh - 4yh

Returns

Mon - Friday: 9.30am - 11am 

Llun - Gwener: 9.30yb - 11yb 

Contact us

Cysylltwch â ni:

Don't forget to send your Risk Assessment to the relevant module Co-ordinator 24 hours in advance of collection, and not to the tech team. 

Follow us on: Facebook Twitter YouTube

Policies

ELECTRONIC BOOKING SYSTEM! / SYSTEM FENTHYG ELECTRONEG!

The development of Connect2 is an on-going process, please be patient while you use the system.

  • Submit your booking before 5pm no later than 24 hrs before your planned collection date.
  • Bookings for weekend filming must be submitted before 3pm on the Thursday to offer any possibility of a Friday collection.
  • You have 30 MINUTES to collect your equipment booking from your initial collection time. Failure to comply will result in your booking being cancelled. 

Mae'r Adran Theatr, Ffilm a Theledu wedi sefydlu system fenthyg newydd electroneg. Mae Connect2 yn cael ei ddatblygu'n gyson, felly byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda wrth ddefnyddio'r system.

  • Rhaid cyflwyno’r benthyciad cyn 5yh heb fod yn hwyrach na 24 awr cyn y dyddiad casglu arfaethedig.
  • Rhaid cyflwyno benthyciad gogyfer ffilmio dros y penwythnos cyn 3yh ar y dydd Iau i sicrhau unrhyw bosibilrwydd o gasglu ar ddydd Gwener.
  • Mae gennych 30 MUNUD o'r amser a benodwyd yn wreiddiol er mwyn i chi gasglu eich offer. Os na fyddwch yn cydymffurfio â hyn, mi fydd eich benthyciad yn cael ei ddileu.